Chính sách bảo mật

1.  Thông tin phạm vi
Việc thu thập dữ liệu trên trang website VVinMart.com.vn bao gồm các thông tin như sau: Email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ. Đây là những thông tin cơ bản mà Khách hàng cần cung cấp bắt buộc khi đăng ký thành viên và sử dụng dịch vụ của VinMart.com.vn . VinMart.com.vn  sử dụng những thông tin này nhằm để liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ, đảm bảo tính trung thực và quyền lợi cho Khách hàng.
 
Khách hàng phải có trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động mà sử dụng dịch vụ dưới tên đã đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho VinMart.com.vn về các hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật và báo ngay với bộ phận quản trị VinMart.com.vn  để xử lý kịp thời.
 
2. Mục đích sử dụng thông tin
 
Trang Website VinMart.com.vn  sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng như sau.
 
Gửi thông tin mới, các thông báo, hoạt động, sự kiện, các hoat động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và VinMart.com.vn
Liên lạc với khách hàng trong những trường hợp cần thiết.
Ngăn chặn các hoạt động có hành vi giả mạo, lừa đảo.
VinMart.com.vn  có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng nếu có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
3. Thời gian lưu trữ thông tin
 
Dữ liệu của Khách hàng sẽ được lưu trữ tối đa 5 năm hoặc cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện việc xóa dữ liệu.
 
4. Địa chỉ trụ sở và văn phòng đại diện
 
CÔNG TY TNHH MTV GIA BẢO.
Trụ sở chính: 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 038 666 8888 - 08 8838 8838
Email: support@vinmart.com.vn
 
5. Cách thức khách hàng quản lý thông tin lưu trữ
 
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu VinMart.com.vn  thực hiện.
 
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng
 
Thông tin cá nhân của Khách hàng trên VinMart.com.vn  được VinMart.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của VinMart.com.vn . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. VinMart.com.vn  cam kết:
 
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, VinMart.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của VinMart.com.vn
Hotline
  • Hà Nội 038 666 8888
  • TP. HCM 08 8838 8838
  • Hà Nội 038 666 8888